Slide

Thiết kế, dựng Phim animation

Dịch vụ thiết kế, dựng Phim animation giúp doanh nghiệp mô tả, giới thiệu sản phẩm theo phương pháp hình hoạ 2D.

Bảng chi phí Thiết kế, dựng Phim animation:

  • Chi phí Thiết kế, dựng Phim animation phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà quý khách mong muốn: từ 5.000.000đ++.
  • Kịch bản, thiết kế 2D, chuyển từ thiết kế 2D sáng chuyển động, thời gian hoàn thiện,…
  • Liên hệ để có chi phí tốt nhất.
Menu