Slide

Quay, dựng TVC – Phim quảng cáo

Dịch vụ Quay, dựng Phim quảng cáo – TVC truyền tải hiệu quả thông điệp sản phẩm vào từng đoạn phim.

Bảng chi phí Quay, dựng TVC – Quảng cáo:

  • Chi phí Quay, dựng TVC – Quảng cáo phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà quý khách mong muốn: từ 5.000.000đ++.
  • Kịch bản, nhân sự, thời gian hoàn thiện, thiết bị,…
  • Liên hệ để có chi phí tốt nhất.
Menu