Slide

Thiết kế Logo & Nhận diện thương hiệu

Dịch vụ Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu, mong muốn mang lại cho doanh nghiệp startup bước đi nền tảng đầu tiên để khởi nghiệp thành công.

Bảng chi phí thiết kế Logo:

 • 1 mẫu logo (bao gồm chỉnh sửa 2 lần / 1 mẫu): 2.000.000đ – 3.000.000đ.
 • Chỉnh sửa bao gồm thay đổi phong chữ, thay đổi vị trí bố cục (không bao gồm thiết kế 1 mẫu minh hoạ khác).
 • Với lựa chọn làm nhiều mẫu logo để chọn, chi phí dao động: 3.000.000đ trở lên. Phụ thuộc số lượng mẫu.
 • Liên hệ để có chi phí tốt nhất.

Bảng chi phí Bộ nhận diện thương hiệu:

 • Chi phí Bộ nhận diện chưa bao gồm thiết kế Logo, chi phí áp dụng cho 1 mẫu thiết kế.
 • Namecard: 200.000đ – 500.000đ.
 • Folder (bìa đựng hồ sơ): 200.000đ – 500.000đ.
 • Mẫu giấy A4 ngang – dọc: 100.000đ – 300.000đ.
 • Bì thư: 100.000đ – 300.000đ.
 • Và các hạng mục khác.
 • Liên hệ tổng hợp yêu cầu mong muốn để có chi phí tốt nhất.
Menu