Slide

Thiết kế Bìa sách

Thiết kế, minh hoạ bìa sách từ năm 2013 với hơn 85 mẫu bìa đã được xuất bản. Các loại sách từ giáo dục, chính trị, lịch sử, văn học, giải trí,…

Bảng chi phí thiết kế bìa sách:

  • 1 mẫu bìa (bao gồm chỉnh sửa 2 lần / 1 mẫu): 1.000.000đ – 3.000.000đ.
  • Chỉnh sửa bao gồm thay đổi phong chữ, thay đổi vị trí bố cục (không bao gồm thiết kế 1 mẫu minh hoạ khác).
  • Chi phí thiết kế dựa vào độ khó trong việc minh hoạ nội dung sách.
  • Liên hệ để có chi phí tốt nhất.

Bảng chi phí dàn trang sách:

  • Chi phí dàn trang phụ thuộc vào kích thước sách, chữ & minh hoạ bên trong sách: 5.000đ – 100.000đ/ 1 trang.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa, thay đổi câu chữ (khi nhà xuất bản yêu cầu).
  • Liên hệ để có chi phí tốt nhất.
Menu