Slide

Quay, dựng Phim cưới

Dịch vụ quay, dựng Phim cưới – Phóng sự cưới: làm phim mở đầu lễ cưới, quay phim phóng sự lễ cưới, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày cưới.

Bảng chi phí Quay, dựng Phim cưới:

  • Chi phí Quay, dựng Phim cưới phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà quý khách mong muốn: từ 5.000.000đ++.
  • Kịch bản, nhân sự, thời gian hoàn thiện, thiết bị,…
  • Liên hệ để có chi phí tốt nhất.
Menu