Slide

Chụp ảnh Sự kiện

Dịch vụ Chụp ảnh Sự kiện trong nhà, ngoài trời: Thể hiện tổng thể, chi tiết nội dung toàn bộ sự kiện mà doanh nghiệp tổ chức.

Bảng chi phí Chụp ảnh Sự kiện:

  • 1 buổi/ 4 tiếng: 1.500.000đ – 2.000.000đ.
  • 1 ngày/ 8 tiếng: 2.500.000đ – 3.000.000đ.
  • Chi phí mang tính chất tham khảo, chụp sự kiện dài ngày chi phí theo ngày có thể thấp hơn. Liên hệ để có chi phí tốt nhất.
Menu